De Noorderkerk in Ede is oorspronkelijk gebouwd als gereformeerde kerk.

Het is een zaalkerk met toren, in 1903 gebouwd in eclectische stijl met neorenaissance en rationalistische elementen ontworpen door de Edese architect A. Kool. 

Opvallend is het grote gebrandschilderde venster aan de straatzijde. Nadat de kerk gereed was werd er ook een kosterswoning gebouwd. Tot 1939 heette het gebouw ‘Gereformeerde Kerk’ zoals ook op het portaal van de kerk vermeld staat.

In 1939 werd werd de Zuiderkerk (Beatrixkerk) gebouwd en sindsdien spreekt men van de Noorderkerk.

In de jaren 1920-1930 was er een grote toestroom van in Ede gelegerde militairen. Het kerkgebouw bood hiervoor niet genoeg zitplaatsen en daardoor ging men over tot het bouwen van de galerijen aan de noord- en zuidzijde.

Behoud Noorderkerk Ede

Begin 2011 sloot de Noorderkerk haar deuren en verkocht de Gereformeerde Kerk het gebouw aan Alvis Vastgoed. Ook werd een Stichting Behoud Noorderkerk Ede opgericht. De stichting is blij met de huidige huurder van de kerkzaal, Eskes Media. De manier van invulling van de kerkzaal door Eskes Media komen het dichtst in de buurt van de doelstellingen van de stichting. De kerkzaal blijft, zover dat lukt naast de kantoorfunctie, gebruikt worden voor in de kerkzaal passende activiteiten, zoals concerten en exposities. 

Vanaf 1 mei is de voormalige kosterswoning in gebruik genomen als kantoor voor Bedrijfsmakelaardij Smit. Maandag 6 mei was de dag waarop de Cavaljézaal, de voormalige kerkzaal, ten doop werd gehouden door Eskes Media als kantoorruimte. De Edesche Concertzaal (concertzaal Ede) hield op 13 oktober haar eerste concert. En vanaf 6 april 2014 zijn er elke zondag weer kerkdiensten van de wijkgemeente Noord. 

Meer informatie:

Kosterswoning en kerk na de renovatie in winter 2012/2013.