EDE – december 2013. Voor de eerste keer sinds de sluiting van de Noorderkerk in Ede wordt er weer een kerstviering gehouden, op zondagavond 22 december 2013. Een viering rond Engelse Christmas carols, georganiseerd door de Noorderwijkgemeente, die ruim 100 jaar achtereen kerk hield in de Noorderkerk.

Noorderkerk Ede, winter 2012/2013, tijdens de renovatie. Foto: Grytsje Anna Pietersma, Eskes Media.

Eén van de laatste diensten van de Noorderwijkgemeente was de kerstviering in 2010. Daarna ging de boel op slot, werd het gebouw verkocht, gerenoveerd en omgevormd tot een ondernemerscentrum. Maar toch niet helemaal: de kerkzaal bleef behouden, is nu kantoor en Edesche Concertzaal tegelijk en kan ook nog steeds op zondag voor kerkdiensten gebruikt worden. Zoals het altijd geweest was, zo is het nu ook weer een beetje geworden. 

Zondagavond 22 december 2013 viert de Noorderwijkgemeente kerstfeest met een kerstviering onder leiding van ds. Caroline Oosterveen als lector. Engelse Christmals Carols in Nederlandse vertaling uitgevoerd door de Gereformeerde Cantorij, met medewerking van Nanette Maaijen-Eskes (sopraan), Johan van Markesteijn (orgel en harmonium), Jacob Tuinstra (orgel), Jan-Willem van Ree (vleugel). Met de kerstviering is het doel behaald om van de Noorderkerk een gebouw voor de hele gemeenschap te maken. De bewoners van de Bospoort en geheel Ede worden uitgenodigd voor deze kerkelijke bijeenkomst in Engelse stijl.

Gereformeerde Cantorij

Voor de vierde keer houden de Gereformeerde Cantorij en de Noorderwijkgemeente deze traditionele viering. In de negen lezingen van de dienst – van het scheppingsverhaal tot aan de geboorte van Jezus – wordt in grote lijnen de christelijke heilsgeschiedenis verteld. Deze lezingen worden afgewisseld met algemeen bekende kerstliederen, veelal uit de Engelse traditie.

Geschiedenis van Festival of Lessons and Carols

De geschiedenis van een Festival of Lessons and Carols gaat deels terug naar Kerstavond 1880. Toen organiseerde de bisschop van Truro (Cornwall) een dienst in een houten schuur, die vooral was bedoeld om mannen uit de cafés te houden. De populariteit was zo groot dat spoedig andere kerken dit voorbeeld volgden. Later werd de liturgie aangepast met elementen uit de Metten: het nachtgebed in het klooster. De psalmen en responsories die daar werden gezongen verving men door gemakkelijke liederen – veelal uit de volkstraditie (carols) – zodat de officiële liturgie ook voor de 'gewone' kerkganger toegankelijk kon worden gemaakt. 

Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de 'lessons and carols' een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden.

De kerstviering is een eenmalige dienst van de Noorderwijkgemeente in de Noorderkerk.